موقعیت های کاری در مجله دنیای حیوانات

میزان تجربه
در سطح حرفه ایمتوسطدر حد تحصیلات آکادمیککارآموزی

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

شهر محل سکونت

تلفن

مدرک و میزان تحصیلات

ایمیل

حقوق درخواستی شما در چه رنجی است؟

لطفا تصویر خود را ارسال نمایید (jpg)

لطفا نمونه کار خود را ارسال نمایید (zip,pdf,word)

توانایی ها

سوال امنیتی

Strategy and designing for this progect

این دنیا فرق داره
از دستش نده!

دریافت مطالب جذاب دنیای حیوانات از طریق ایمیل
ارسال
close-link